Novinky

04.06.2020 |

Presný záznamník/snímač tlaku a datalogger


Presný záznamník/snímač tlaku a datalogger

 dwld

Ručný dátový záznamník/datalogger tlaku. Zároveň je možné merať aj teplotu a vlhkosť.

Prehľadný farebný grafický LCD displej 43 x 58mm. Zabudovaný presný barometrický senzor. 

 • Merací rozsah 0… 1350 hPa
 • Presnosť ± 0,1 hPa pri 23 ° C medzi 500 a 1200 hPa
 • Jeden vstup pre teplotné sondy Pt100
 • Voliteľné kombinované sondy teploty a relatívnej vlhkosti
 • Tlakové snímače TP704 / TP705 s modulom PP471absolútny / relatívny / diferenčný tlak
 • Výpočet výškových parametrov QNH, QFE a
  QFF
  sa používa v letectve a meteorológii
 • Automatické rozpoznávanie sond
 • Zobrazenie mierky v grafe
 • Funkcia záznamu dát s programovaním automatického spustenia 
 • a automatické zastavenie 
 • Ukladanie údajov na SD kartu pre dlhé trvanie protokolovania
 • Automatické vytváranie správ vo formáte pdf
 • HOLD a REL (relatívna miera) funkcie
 • Detekcia minimálnych, priemerných a maximálnych hodnôt
 • USB pripojenie k PC
 • Sériový výstup pre tlačiareň
 • Nabíjateľná batéria
 • Automatické vypnutie (konfigurovateľné a vylúčiteľné) 
 •  

SNÍMAČE TLAKU TP704  a TP705

snímače tlaku-pressure sensor 

 

 

KONTAKTUJTE nás pre vypracovanie cenovej ponuky


07.05.2020 |

Ručný merač žiarenia UVC


Ručný merač žiarenia UVC

 dwld

Meranie žiarenia UVC je dôležité na kontrolu zariadení, ktoré emitujú UV-C.
Dezinfekcia pri použití UVC môže byť veľmi účinná.
Ultrafialové svetlo C sa používa na dezinfekciu vody, vzduchu, povrchov a ničenie mikroorganizmov ako sú baktérie, vírusy a kvasinky.
Jeho využitie je najmä v zdravotníctve, v potravinárskom a farmaceutickom priemysle.

Globálna pandémia vírusu COVID-19 spôsobila, že použitie prístroja nemá hranice.
Dôležité je, aby bola použitá správna dávka UV-C; dezinfekcia je účinná iba pri správnom dávkovaní UV-C. Všetko vybavenie používané na dezinfekciu sa musí pravidelne kontrolovať, aby sa zabezpečilo, že vyžaruje správnu dávku UV-C, aby bola účinná.

UVC-KIT kontrolná súprava obsahuje všetky potrebné časti na priame meranie
a zaznamenávanie nameraných hodnôt. Vysoko presné, vysoko stabilné.
Akreditovaná kalibračná správa ISO17025 je možná, celosvetovo akceptovaná podľa dohôd ILAC.
 

UVC-KIT obsahuje: HD2102.2 + SWD10 + LP471UVC + LPBL  

 • HD2102.2 ručný prístroj – datalogger
 • 4x1,5 V alkalické batérie
 • návod na použitie
 • púzdro
 • softvér DeltaLog9 stiahnuteľný z webovej stránky Delta OHM
 • CP23 – kábel USB
 • SWD10, – stabilizované napájanie pri sieťovom napätí 100-240Vac / 12Vdc-1A
 • LP471UVC – rádiometrická sonda
 • LPBL – základňa s vyrovnávacím zariadenímKONTAKTUJTE nás pre vypracovanie cenovej ponuky

 

 

Ďalšie novinky »


© 2007-2022 IVAR Slovensko, s.r.o.