Iskrovo bezpečné snímače - ATEX certifikát

atex
X - séria
( Snímače polohy využiteľné v potenciálne explozívnom prostredí plyny/výpary )

E - séria ( Snímače polohy využiteľné v potenciálne explozívnom prostredí plyny/výpary a prach )

M - séria ( Snímače polohy využiteľné v potenciálne explozívnom prostredí plyny/výpary/prach/banské prostredie )


Iskrovo bezpečné snímače polohy vyrábané spoločnosťou POSITEK sú v súčasnosti dodávané aj v novej verzii EX02, ktoré sú certifikované ATEX certifikátom osvedčujúcim pravosť vyhlásenia o bezpečnosti výrobkov, určených pre výbušné a inak nebezpečné prostredie.

  • Ex II 1G, EEx ia IIC T4 (Ta = -40°C až +80°C)
  • Ex II 1GD, EEx ia IIC T4, Ex iaD 20 T135°C (Ta = -40°C až +80°C)
  • Ex I/II M1/1GD, EEx ia I/IIC T4, Ex iaD 20 T135°C (Ta = -40°C až +80°C)Číslo certifikátu Sira 00ATEX2076X a ATEX SIRA M064
Rozsah okolitej teploty pre T4 je zvýšený do +80°C

Snímače POSITEK musia byť použité iba s galvanicky izolovanými chránenými bariérami X005 navrhnutými na napájanie snímačov jednosmerným napätím 5V a na prenos výstupného signálu do bezpečnej zóny.
x005

  • 0.5….9.5V -  X005 – 545
  • 9.5….0.5V - X005 – 546 dwld
  • 4….20mA - X005 – 425
  • 20….4mA - X005 – 426Hore


© 2007-2022 IVAR Slovensko, s.r.o.