UVA, UVB

hd2102-1-2-gFoto – rádiometer je ľahko prenosné zariadenie na meranie osvetlenia, svietivosti, PAR a ožiarenia. ( spektrá VIS-NIR, UVA, UVB a UVC ). Model HD2102.1 a HD2102.2 sú vybavené rozhraním RS232C a môžu v reálnom čase prenášať namerané údaje do PC alebo prenosnej tlačiarne. Funkcie Max, Min a Avg, prepočítajú maximálnu, minimálnu a priemernú nameranú hodnotu. Ďalšie funkcie umožňujú merať relatívnu hodnotu - REL, HOLD – zastavenie displeja, a funkcia automatického vypínania prístroja. Použité sondy sa hodia k SICRAM modulu – automaticky rozpozná typ sondy a nastaví požadované jednotky merania.


Technické údaje:

 • Rozmery: 185x90x40mm
 • Hmotnosť: 470g ( s batériami )
 • Materiál: ABS, guma
 • Displej: LCD 2x4½ číslic + symboly, viditeľná časť - 52x42mm
 • Pracovná teplota: -5…50°C
 • Pracová vlhkosť: 0…90%RH
 • Krytie: IP67
 • Meracie jednotky: lux - fcd - lux/s - cd/s - W/m² - μW/cm²
  J/m² - μJ/cm² - μmol(m².s) - μmol/m² - cd/m²
 • Napájanie: 4x 1.5V typ AA batérie dwld
 • Bezpečnosť nameraných údajov: nezávislá od stavu batérie


   

Hore


© 2007-2022 IVAR Slovensko, s.r.o.