Teplota - vlhkosť

 Prenosný merač teploty Delta OHM

 hd2108-1-2-g
Prenosné merače teploty  Delta OHM HD2108.1,  HD2108.2
s jedným vstupom a HD2128.1, HD2128.2 s dvomi vstupy sú prístroje s veľkým LCD displejom. Umožňujú merať teplotu pomocou ponorenia, penetrácie, vzduchu alebo kontaktných sond.

K dispozícii sú rôzne druhy termočlánkov: K, J, T, N, R, S, B, E.


Prístroje HD2108.2 a HD2128.2 sú data logger, môžu uložiť až 76.000
vzoriek prvý model a 38.000 párov hodnôt druhý model. Tieto údaje môžu byť
prenesené do počítača pripojeného k prístroju cez sériové porty RS232C
a USB 2.0. V menu je možné nastaviť interval ukladania, tlač a prenosovú rýchlosť.

Všetky modely sú vybavené sériovým portom RS232 a sú schopné prenášať namerané
hodnoty v reálnom čase, do počítača alebo prenosnej tlačiarne.
Funkcia Max, Min a priemer, výpočet maximálnej – minimálnej a priemernej hodnoty.
HD 2128.1 a HD 2128.2 vypočítajú A-B rozdiel teplôt získaných z dvoch vstupných kanálov.

dwld
V prípade záujmu o vypracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

 

 

 SEKONIC ST-50 Thermohygrograph

st

Termohydrograf od japonskej spoločnosti SEKONIC je špičkové zariadenie na kontinuálny zápis, meranie teploty a vlhkosti. 

 

Technické údaje:

  • Veľký LCD displej
  • Nepretržitý záznam po dobu až 6 mesiacov
  • Veľký teplotný rozsah -20 °C až 80 °C
  • Možnosť merania až do vzdialenosti 50 metrov od záznamovej jednotky (voliteľné príslušenstvo – predlžovacie káble k snímaču)
  • Elektronické snímače umožňujú presné meranie po dlhú dobu
  • Doplnkové príslušenstvo: predlžovacie káble k snímaču 5, 10 a 20 metrové
     
specifikacia_st-50

 


Hore


© 2007-2019 IVAR Slovensko, s.r.o.