Odpor

Zariadenie na meranie povrchového odporu DESCO EMIT

odpor

Testovacia súprava na skúšanie odporu povrchu je prenosný, presný a všestranný nástroj navrhnutý na meranie odporu (rezistencie) medzi dvomi bodmi (RTT), povrchov voči zemi (RTG), a povrchového odporu (rezistencie) vrátane:

presnosti pri meraní rezistencie ± 10% (E11 & vyššia ±20%)

 • Rozsahy rezistencie <1.0 x 10E3 Ohmov až >10E12 Ohmov
 • Napätia otvorenej slučky 10 a 100 V ± 5%
 • Časová lehota elektrifikácie 15 sekúnd
 • Elektródy (dve) 2,25 kg ± 57 g s 50-70 vodivé podložky tvrdomera

Okrem toho merač meria okolitú teplotu a relatívnu vlhkosť.

Každá testovacia súprava na skúšanie odporu povrchu  obsahuje:

 • 1 ochranné puzdro vhodné na prenos
 • 1 merač
 • 2 skúšobné prívodné vodiče
 • 2 elektródy každá 2,25 kg
 • 2 batérie typu AA

TECHNICKÝ POPIS:

 • Životnosť batérie: asi 1 500 meraní
 • Rezistencia elektród: dve paralelné elektródy z vodivého silikónu (voliteľné)
 • Vonkajšie elektródy: dve 2,25 kg vážené elektródy (±57 g), s priemerom 6,35 cm
 • Displej: LCD
 • Displej a sedemnásť svetlo emitujúcich diód (Lediek) osvetľuje čísla exponentu a funkcie, ktorá sa vykonáva.
 • Presnosť: Merania rezistencie s presnosťou ±10% (E11 & vyššie ±20%)
 • Napätia v otvorenej slučke 10 V ± 5% a 100 V ± 5%
 • Hmotnosť merača: 440 g
 • Rozmery: dĺžka: 20,32 x šírka: 10,92 x výška: 4,06 cm


dwld

 

 © 2007-2019 IVAR Slovensko, s.r.o.