Prístroj na meranie indexu toku objemu a hmotnosti


clip_25

LMI 4000 – prístroj na meranie indexu toku a objemu  ( MFR – Melt Flow Rate a MVR – Melt Volume Rate  ), od spoločnosti DYNISCO, je špičkový laboratórny prístroj dostupný v štyroch typoch:

 

LMI 4001:

 • meranie hmotnostného indexu toku 1g/10 min
 • meranie prebieha iba manuálnou metódou
 • 5 programov v  pamäti
 • výsledky sa odčítajú z displeja, ktorý je umiestnený na čelnej strane prístroja

   

      LMI 4002:

 • meranie hmotnostného indexu toku 1g/10 min
 • meranie objemového indexu toku 1cm³/10 min
 • má výstup na tlačiareň
 • 20 programov v pamäti
 • meranie prebieha  manuálnou a automatickou metódou – možnosť voľby
 • okrem indexu toku meria tento prístroj aj hustotu taveniny

LMI 4003:

 • meranie hmotnostného a objemového indexu toku 
 • meranie prebieha poloautomaticky, manuálne a automaticky
 • 60 programov v pamäti
 • výstup na štandartnú tlačiareň
 • okrem indexu toku vyhodnocuje aj vyskozitu, hustotu, napätie v strihu, rýchlosť tečenia, napätie v šmyku, koeficient variačnej odchylky a aritmetický priemer
 • v priebehu jednej skúšky je schopný urobiť až 15 meraní
 • možnosť stanovenia maximálnej a minimálnej hranice očakávaného indexu toku, t.j. nedochádza k skresleniu v prípade vzduchových bublín v materiály, toto meranie nie je započítané do celkových výsledkov

 

LMI 4004:
dwld

 • všetky funkcie rovnaké ako model 4003, naviac je možnosť prepojenia s PC a vyhodnocovacím SW, ktorý je v cene prístroja
Hore


© 2007-2019 IVAR Slovensko, s.r.o.