Komora pre meranie limitného kyslíkového čísla LKČ

 

loilgLOI

  • Limiting Oxygen Index Chamber – Komora pre meranie limitného kyslíkového čísla od spoločnosti DYNISCO, presne určí relatívnu horlavosť plastov.
  • LKČ komora umožňuje bezpečné určenie relatívnej horlavosti materiálov metódou merania minimálnej koncentrácie kyslíku potrebnej k horeniu. Vyhovuje norme ASTM D2863 a ISO 4589-1, ISO 4589-2.
  • Testované vzorky sa spalujú v presne kontrolovanej atmosfére dusíka a kyslíka. Obsluha nastaví pomer vstupných plynov a na základe údajov prietokomera vypočíta kyslíkové číslo.

Rozmery: 50,8 cm výška, 30,5 cm šírka, 31,5 cm hĺbka

Váha: 14,7 kg dwld

Nároky na plyn: bežný technický ( prípadne kvalitnejší ) dusík (N2) a kyslík (O2) Hore


© 2007-2019 IVAR Slovensko, s.r.o.