Fotoelektrické senzory

Fotoelektrické senzory

ttco

Fotoelektrické (optické) senzory spoločnosti Tri-Tronics sa používajú v mnohých oblastiach priemyslu ako snímacie alebo riadiace zariadenia na automatizovaných technologických linkách. S vysokou citlivosťou a rýchlosťou reagujú na zmenu svetelných podmienok či už presvietením alebo odrazom. Sú nastaviteľné na rôzne svetelné podmienky meraného objektu ako je napr. vzorovanie, farebnosť a podobne. Hlavné oblasti použitia nachádzajú v polygrafickom priemysle, na obalových alebo triediacich linkách, ale aj pri kontrole pohybu, polohe, orientácii či počítaní v ďaľších oblastiach kontroly automatizovaných procesov.

Optické senzory všeobecného použitia

Navrhnuté na všeobecné použitie v automatizácii výrobných procesov na rozoznávanie produktov, ich kontrolu, triedenie a podobne.

Tri-Tronics Co, Inc je americká výrobná spoločnosť dodávajúca fotoelektrické senzory a riadiace systémy pre priemyselné automatizované stroje a zariadenia v oblasti obalovej techniky, kontroly materiálu, ale aj pre výťahy a ich príslušné zariadenia. Výrobky sa vyznačujú vysokou presnosťou a spoľahlivosťou, jednoduchým nastavením meracích parametrov originálnym systémom jediného stlačenia inicializačného tlačidla, jednoduchou montážou, vysokou rýchlosťou reakčnej schopnosti a univerzálnosťou použitia. Predmetom merania sú výrobky prechádzajúce v technologickej linke a v spojení s ňou môžu byť využívané na kontrolu počtu, čírosti, správnosti nastavenia, orientácie, na triedenie a množstvo ďalších variant, a to pri vysokej rýchlosti linky. Skúsenosti z používania fotoelektrických senzorov od spoločnosti Tri-Tronics ukazujú, že ich zavedenie má priaznivý vplyv na zvyšovanie produktivity a kvality výrobného procesu.

Základné skupiny ponúkaných fotoelektrických senzorov:

  • Senzory na univerzálne použitie - konštruované tak, aby riešili širokú škálu automatizácie výrobnej linky ako detekčné, preverovacie alebo triediace zariadenia
  • Miniatúrne senzory - optimalizované na úsporu nákladov pre aplikácie, kde je obmedzený pracovný priestor
  • Senzory na špeciálne použitie - konštruované pre náročné, alebo unikátne riešenia. Tieto zariadenia rozpoznávajú jasné objekty, neviditeľné fluorescenčné materiály, nálepky alebo súčasti obalov na baliacej linke.
  • Senzory registračnej známky - optimalizované na rozpoznávanie tlačených registračných známok na obalových materiáloch prechádzajúcich svetelným lúčom pri vysokej rýchlosti.

Hore


© 2007-2019 IVAR Slovensko, s.r.o.