Merané veličiny

Senzory.sk Vám ponúka odborné poradenstvo a šíroký sortiment výrobkov z oblasti :

  • priemyselnej a komerčnej senzoriky,
  • meracej a automatizačnej techniky.

Súčasne Vás informuje o všetkých novinkách vo výrobnych programoch tých svetových výrobcov, ktorých spoločnosť  IVAR Slovensko, s.r.o  zastupuje v :

  • Slovenskej republike
  • Českej republike
    •   


Hore


© 2007-2022 IVAR Slovensko, s.r.o.