Archív

08.11.2008 |

Komora pre meranie limitného kyslíkového čísla LKČ


Komora pre meranie limitného kyslíkového čísla LKČ

 dwld

LOI

 • Limiting Oxygen Index Chamber – Komora pre meranie limitného kyslíkového čísla od spoločnosti DYNISCO, presne určí relatívnu horlavosť plastov.
 • LKČ komora umožňuje bezpečné určenie relatívnej horlavosti materiálov metódou merania minimálnej koncentrácie kyslíku potrebnej k horeniu. Vyhovuje norme ASTM D2863 a ISO 4589-1, ISO 4589-2.
 • Testované vzorky sa spalujú v presne kontrolovanej atmosfére dusíka a kyslíka. Obsluha nastaví pomer vstupných plynov a na základe údajov prietokomera vypočíta kyslíkové číslo.

Rozmery: 50,8 cm výška, 30,5 cm šírka, 31,5 cm hĺbka

Váha: 14,7 kg

Nároky na plyn: bežný technický ( prípadne kvalitnejší ) dusík (N2) a kyslík (O2)


18.05.2008 |

REGULÁTORY


REGULÁTORY

dwld 

Regulátory od fy.DELTA OHM majú univerzálne využitie, jednoduchú obsluhu a výborné ceny.

 

TECHNICKÉ PARAMETRE:

 • Teplota: -20...+80°C (HD 5002), -30...+130°C (HD 5002/5) závisí od použitého termočlánku
 • Rozlíšenie: 0.1°C, 0.1% R.H.
 • Presnosť merania: vstavaný snímač, relatívna vlhkosť: ±2,5% až do  90%R.H.,
 • Teplota: ±0.3°C
 • Hysteréza: 0.6°C÷6°C, 1÷10 bodov z relatívnej vlhkosti
 • Displej: červené LED diódy; 3 1⁄2 čísla, výška 12.7 mm
 • Výstupy: 4 voliteľné kontakty (↑°C,↓°C,↑%R.H.,↓%R.H.) plus alarm
  kontakt pokiaľ je súčasťou, výkon 3 A/220 Vac odporový
 • Napájanie: 24 Vac
12.05.2008 |

Prenosný pH meter


Prenosný pH meter

dwld 

Prenosné zariadenia od spoločnosti Delta OHM sú primárne určené na meranie hodnoty pH, ďalej plnia funkciu merania teploty a vodivosti v kvapalinách ( podľa typu zvolenej sondy ).

Technický popis: 

 • Rozmery: 185x90x40mm
 • Váha zariadenia aj s batériami: 470 g
 • Materiál: ABS, guma
 • Displej: 2x4½ číslic, plus symboly
 • Pracovná teplota: -5…50°C
 • Vlhkosť prostredia: 0…90%RH
 • Krytie: IP67
 • Merací rozsah: -2.000…+19.999pH
 • Rozlíšenie: 0.01 alebo 0.001pH nastaviteľné z menu
 • Presnosť: ±0.001pH ±1 číslica
 • Vstupy: USB, RS232C, 8-pólový samec DIN45326
 • Voliteľné sondy: teploty, vodivosti, pH
22.04.2008 |

DYNISCO


DYNISCO

 dwld

Naša spoločnosť sa stala  dnešným dňom oficiálnym distribútorom amerického výrobcu DYNISCO.

 Ponúkame:

 • snímače a prevodníky tlaku
 • snímače teploty
 • náhradné sondy tlaku a teploty
 • priemyselné snímače Dynisco 2
 • regulátory a indikátory
 • galvanometre
 • snímače triedy DYNA4
 • laboratórne a vyhodnocovacie systémy
 • ostatné tu neuvedené komponenty

V prípade záujmu o konkrétny výrobok nás kontaktujte. 


© 2007-2022 IVAR Slovensko, s.r.o.