Presný záznamník/snímač tlaku a datalogger

04.06.2020

Presný záznamník/snímač tlaku a datalogger

 dwld

Ručný dátový záznamník/datalogger tlaku. Zároveň je možné merať aj teplotu a vlhkosť.

Prehľadný farebný grafický LCD displej 43 x 58mm. Zabudovaný presný barometrický senzor. 

 • Merací rozsah 0… 1350 hPa
 • Presnosť ± 0,1 hPa pri 23 ° C medzi 500 a 1200 hPa
 • Jeden vstup pre teplotné sondy Pt100
 • Voliteľné kombinované sondy teploty a relatívnej vlhkosti
 • Tlakové snímače TP704 / TP705 s modulom PP471absolútny / relatívny / diferenčný tlak
 • Výpočet výškových parametrov QNH, QFE a
  QFF
  sa používa v letectve a meteorológii
 • Automatické rozpoznávanie sond
 • Zobrazenie mierky v grafe
 • Funkcia záznamu dát s programovaním automatického spustenia 
 • a automatické zastavenie 
 • Ukladanie údajov na SD kartu pre dlhé trvanie protokolovania
 • Automatické vytváranie správ vo formáte pdf
 • HOLD a REL (relatívna miera) funkcie
 • Detekcia minimálnych, priemerných a maximálnych hodnôt
 • USB pripojenie k PC
 • Sériový výstup pre tlačiareň
 • Nabíjateľná batéria
 • Automatické vypnutie (konfigurovateľné a vylúčiteľné) 
 •  

SNÍMAČE TLAKU TP704  a TP705

snímače tlaku-pressure sensor 

 

 

KONTAKTUJTE nás pre vypracovanie cenovej ponukyĎalšie novinky »


© 2007-2022 IVAR Slovensko, s.r.o.