Prenosný merač teploty HD 2108.1

18.03.2016

Prenosný merač teploty HD 2108.1

 dwld

Prenosné merače teploty  Delta OHM HD2108.1,  HD2108.2 s jedným vstupom a HD2128.1, HD2128.2 s dvomi vstupy sú prístroje s veľkým LCD displejom. Umožňujú merať teplotu pomocou ponorenia, penetrácie, vzduchu alebo kontaktných sond.
K dispozícii sú rôzne druhy termočlánkov: K, J, T, N, R, S, B, E.

Prístroje HD2108.2 a HD2128.2 sú data logger, môžu uložiť až 76.000
vzoriek prvý model a 38.000 párov hodnôt druhý model. Tieto údaje môžu byť
prenesené do počítača pripojeného k prístroju cez sériové porty RS232C
a USB 2.0. V menu je možné nastaviť interval ukladania, tlač a prenosovú rýchlosť.

Všetky modely sú vybavené sériovým portom RS232 a sú schopné prenášať namerané
hodnoty v reálnom čase, do počítača alebo prenosnej tlačiarne.
Funkcia Max, Min a priemer, výpočet maximálnej – minimálnej a priemernej hodnoty.
HD 2128.1 a HD 2128.2 vypočítajú A-B rozdiel teplôt získaných z dvoch vstupných kanálov.


V prípade záujmu o vypracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

 


Ďalšie novinky »


© 2007-2022 IVAR Slovensko, s.r.o.