POSITEK - zákazkové snímače

05.04.2013

POSITEK - zákazkové snímače

 

Spoločnosť POSITEK je schopná navrhnúť a vyrobiť širokú škálu špeciálnych snímačov na zákazku, presne podľa špecifikácie od zákazníka. Sú to najmä lineárne snímače polohy, uhlu natočenia a rotácie. Môžeme dokonca vyrobiť snímače ktoré môžu snímať kombinovaný lineárny a rotačný pohyb.
Zákazkové snímače pokrývajú širokú škálu zariadení. Patria medzi ne snímače založené na našich štandardných radách s malými úpravami ako sú špeciálne konektory a káblové výstupy, až po plne vlastné zariadenia s jedinečnými výkonovými charakteristikami a špeciálnymi fyzikálnymi vlastnosťami.
Máme tiež veľké znalosti mnohých druhov snímačov, iných ako pohybových. V prípade požiadavky sa budeme zaoberať návrhom a výrobou týchto snímačov. Zameriavame sa na veľmi úzku spoluprácu so zákazníkmi, aby sa dosiahlo riešenie, ktoré spĺňa potreby aplikácie. Cieľom je, aby bolo možné navrhnúť a vyrobiť snímač s požadovanými parametrami za prijateľnú cenu.
Ako príklad môžeme uviesť snímač P731 ktorý dokáže snímať kombinovaný lineárny a rotačný pohyb, viď foto. Snímač je umiestnený v časti monitorovacieho systému v závode na výrobu ocele, kde musí vydržať drsné prevádzkové prostredie. Snímač má rozsah 25 mm a produkuje výstupný signál 0 až 5 V z 12 V napájania. Dosiahnutá linearita je 0,2%. Každý snímač je skúšaný v rade testov kvality na zabezpečenie zhody, vrátane ťažkej skúšky ponorením do vody.

V prípade záujmu o výrobu zákazkového snímača nás neváhajte kontaktovať.

Kompletná ponuka snímačov POSITEKĎalšie novinky »


© 2007-2022 IVAR Slovensko, s.r.o.